Malý karcinóm pľúc 1, 2, 3, 4 štádiá: prognóza

Miera prežitia vám môže povedať, koľko ľudí s rovnakým typom a štádiom rakoviny sú stále nažive určitý čas (zvyčajne 5 rokov) po ich diagnostikovaní. Tieto čísla vám nemôžu povedať, ako dlho budete žiť, ale môžu vám pomôcť lepšie pochopiť pravdepodobnosť úspechu vašej liečby. Niektorí ľudia sa budú chcieť naučiť prežitie pre svoj typ rakoviny a štádia, a niektorí ľudia nebudú. Ak nechcete vedieť, nepotrebujete ho. Nižšie sa pozrieme na malé bunky rakoviny pľúc 1, 2, 3, 4 fáze - prognóza a miery prežitia.

Čo je to 5-ročné prežitie?

Prognostické štatistiky pre konkrétny typ a štádium rakoviny sú často uvádzané ako 5-ročné miery prežitia, ale mnohí ľudia žijú dlhšie (často oveľa dlhšie) ako 5 rokov. 5-ročné prežitie je percento ľudí, ktorí žijú najmenej 5 rokov po diagnostikovaní rakoviny. Napríklad, 5-ročná miera prežitia 50% znamená, že sa odhaduje, že 50 zo 100 ľudí, ktorí majú túto rakovinu, je stále nažive, 5 rokov po diagnóze. Majte však na pamäti, že mnohí z týchto ľudí žijú oveľa dlhšie ako 5 rokov po diagnóze.

Relatívne prežitie je presnejší spôsob hodnotenia účinku rakoviny na prežitie. Tieto údaje porovnávajú ľudí s rakovinou s ľuďmi vo všeobecnej populácii. Napríklad, ak je 5-ročná relatívna miera prežitia určitého typu a štádia rakoviny 50%, znamená to, že ľudia s touto rakovinou sú približne o 50% pravdepodobnejší (v priemere) ako ľudia, ktorí túto rakovinu nebudú žiť. najmenej 5 rokov po diagnostikovaní.

Pamätajte však, že miery prežitia sú odhady - vaša predpoveď sa môže líšiť v závislosti od množstva špecifických faktorov.

Miera prežitia neukazuje celý obraz.

Miera prežitia je často založená na predchádzajúcich výsledkoch veľkého počtu ľudí, ktorí mali ochorenie, ale nemôžu predpovedať, čo sa stane v prípade jedinej osoby. Je potrebné zvážiť niekoľko obmedzení:

 • Nižšie uvedené čísla patria v súčasnosti medzi najpresnejšie. Ale na určenie 5-ročného prežitia sa lekári musia pozrieť na ľudí, ktorí boli liečení aspoň pred 5 rokmi. Ako sa liečba v priebehu času zlepšuje, ľudia, ktorí sú teraz diagnostikovaní s rakovinou pľúc (SCLC), môžu mať lepšiu prognózu, ako ukazujú tieto štatistiky.
 • Tieto štatistiky sú založené na štádiu rakoviny, keď bola prvýkrát diagnostikovaná. Netýkajú sa prípadov SCLC, ktoré sa neskôr opakujú alebo šíria.
 • Prognóza rakoviny malých buniek pľúc sa líši v závislosti od štádia rakoviny - vo všeobecnosti je miera prežitia vyššia u ľudí so skoršími štádiami rakoviny. Prognózu však môžu ovplyvniť aj iné faktory, ako napríklad vek a všeobecný zdravotný stav osoby a ako dobre reaguje na liečbu. Perspektívy každého človeka závisia od jeho okolností.

Váš lekár vám môže povedať, ako sa tieto čísla môžu aplikovať na vás, pretože je oboznámený s vašou konkrétnou situáciou.

Miera prežitia pri malobunkovom karcinóme pľúc v jednotlivých štádiách

Nižšie sú uvedené miery relatívneho prežitia vypočítané v databáze SEER Národného onkologického ústavu založenej na ľuďoch diagnostikovaných s rakovinou pľúcnych buniek od roku 1988 do roku 2001.

Tieto miery prežitia sú založené na TNM klasifikácii malígnych nádorov používaných v tej dobe, ktorá sa odvtedy zmenila len málo. TNM znamená:

 • T (nádor - nádor) - opisuje veľkosť pôvodného (primárneho) nádoru a to, či spadá do susedného tkaniva.
 • N (Limph Nodes - Lymph Nodes) - opisuje okolité lymfatické uzliny.
 • M (metastázy - metastázy) - opisuje vzdialené metastázy (šírenie rakoviny z jednej časti tela do druhej).

Z tohto dôvodu sa miery prežitia môžu mierne líšiť od najnovšej verzie TNM.

 • 5-ročné relatívne prežitie pre ľudí s karcinómom pľúc v malej bunke štádia 1 - prognóza prežitia je približne 31%.
 • 5-ročné relatívne prežitie u ľudí s karcinómom pľúc v malobunkovom štádiu štádia 2 - prognóza prežitia je približne 19%.
 • 5-ročné relatívne prežitie pre ľudí s rakovinou pľúc v malom štádiu štádia 3 - prognóza prežitia je asi 8%.
 • 5-ročné relatívne prežitie pre ľudí s rakovinou pľúc v štádiu 4 - prognóza prežitia je asi 2%. MRL, ktorý sa šíri do iných častí tela, je často ťažké liečiť. Ľudia s týmto štádiom rakoviny však často majú možnosti liečby.

Pamätajte, že tieto miery prežitia sú len odhady - nemôžu predpovedať, čo sa stane s jednou osobou. Chápeme, že tieto štatistiky môžu byť zavádzajúce a môžu viesť k ďalším otázkam. Porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste lepšie porozumeli vašej situácii.

ŠTYRI FORMY ZRUŠENIA S NEJVYŠŠÍM 5 ROKOM PREŽITIA

rakovina pankreasu (rakovina prostaty),
primárna rakovina pečene,
mezotelióm,
rakovinu pažeráka.


Pomer úmrtnosti k chorobnosti pri rakovine prostaty je 0,98. Prakticky len 2% pacientov medzi chorými zomierajú na túto chorobu do 5 rokov bez liečby.

Chirurgia rakoviny pankreasu

Chemoterapia rakoviny pankreasu

Rakovina prostaty - rakovina pankreasu - chemorezistentný nádor. Hlavným kritériom hodnotenia liečebných účinkov je prechodnosť a smrteľnosť, a to medián celkovej dĺžky života, 1 a 2-ročné prežitie. Štúdia GERGOR (Houston) ukázala, že s lokálne pokročilým karcinómom prostaty rakovina pankreasu, paralelné žiarenie a chemoterapia sú horšie ako dôsledné používanie týchto metód, musíte začať s chemoterapiou.

Gemcitabín je uznávanou štandardnou zložkou rôznych kombinácií pri liečbe neresekovateľného karcinómu prostaty. Najobľúbenejším spôsobom je GEMOX (gemcitabín + oxaliplatina). Kontrola rastu nádoru sa dosahuje u 50% pacientov, priemerná priemerná dĺžka života je 9,5 mesiaca, 1-ročná miera prežitia je 40% (Airodi, 2004). Ukázalo sa, že podávanie dvoch liekov počas jedného dňa je účinnejšie ako režim, v ktorom sa gemcitabín podáva injekčne v deň 1, a oxaliplatina v deň 2: účinnosť s takýmito možnosťami liečby bola 27 a 10%, priemerná celková dĺžka života bola 7,6% a 3,2 mesiaca resp.

Druhé najobľúbenejšie sú gemcitabín + xeloda alebo iné fluórpyrimidíny. V metaanalýze z roku 2007 sa tvrdí, že táto kombinácia poskytuje vyššiu strednú dĺžku života v porovnaní s monoterapiou gemcitabínom (HR = 0,9).

V Izraeli sa používajú nové protokoly na liečbu rakoviny pankreasu založené na genómových testoch osobnej onkológie.

Rakovina pečene

Hepatocelulárna rakovina (HCC) incidenciou má 5. miesto na svete medzi mužmi a 8. miesto medzi ženami (približne 650 000 prípadov v roku 2007). HCR je tretia najčastejšia onkologická príčina smrti (na svete zomiera viac ako 600 000 pacientov). 80% prípadov HCC účtoch ázijských a afrických krajín kvôli hroziacej šíreniu v týchto krajinách hepatitídy B. V Mozambiku, mladí ľudia HCC 50-krát častejšie ako ich vrstovníci v Európe a staršie choré v Mozambiku je 15 krát častejšie ako podobnú vekovú skupinu v Európe alebo Amerike. Pomer počtu úmrtí k novo registrovaným je 0,92. Tento ukazovateľ charakterizuje situáciu ako mimoriadne nepriaznivú.

Rusko, pokiaľ ide o úmrtnosť z GCR, sa umiestňuje na 31. mieste vo svete a 9. v Európe. Chirurgická liečba (radikálne resekcie pečene alebo hepatektómia s následnou transplantáciou orgánov) je možná len u 10–15% pacientov s HCC. Podľa súhrnných údajov je 5-ročná miera prežitia 25 - 30%, najlepšie ukazovatele (42%) sú v Japonsku, ale pacienti s nádormi menšími ako 5 alebo dokonca 3 cm sú tam operovaní.

Chemoembolizácia môže poskytnúť neresekovateľným pacientom so strednou dĺžkou života 2 roky v neprítomnosti extrahepatických metastáz.

Izrael používa nové protokoly pre liečbu rakoviny pečene na základe genomických testoch personalizované onkológie, ako aj operácia sa vykonáva na resekcie pečene robot da Vinci a radiohimoembolizatsiya nádob SIRT terapia pre viac metastáz.

mezotelióm

Mezotelióm je primárny nádor pohrudnice (v 90%) alebo peritoneum, veľmi zriedkavo sa vyskytuje v iných orgánoch. 5-ročná miera prežitia je 3%, stredná dĺžka života je 9 mesiacov. (Priesman, 2007). Chirurgická liečba môže byť veľmi zriedkavá, väčšina pacientov je zaregistrovaná v stave diseminácie.

Stredná dĺžka života pacientov s adenokarcinómom s CRR bola 70 mesiacov bez CRR - 26 mesiacov; u pacientov so spinocelulárnym karcinómom s рCR - 44 mesiacov, bez рCR - 14 mesiacov. Trvanie obdobia bez relapsu pre adenokarcinómy je 59 mesiacov, pri pCR a 13 mesiacoch. bez pCR, so skvamóznym karcinómom - 41 mesiacov. s pCR a 14 mesiacov. bez pCR. Prejav recidívy ochorenia: u adenokarcinómov je 68% vzdialených metastáz, 32% sú lokálne relapsy; so spinocelulárnym karcinómom, v 100% existujú vzdialené metastázy (v pečeni - v 40%, v pľúcach - v 16%, v kostiach - v 20%, v paraortálnych lymfatických uzlinách - 4%).

V niekoľkých štúdiách po indukčnej neoadjuvantnej terapii (ožarovanie FLEP + 40 Gy) boli pacienti randomizovaní do skupín na chirurgickú liečbu a pokračovali v expozícii 60 Gy. Stredná dĺžka života bola 18,9 a 11,5 mesiaca, miera prežitia 5 rokov bola 27,9% a 17,1% (0,67% v prospech operovaných pacientov).

V Izraeli sa používajú nové protokoly na liečbu mezoteliomu, založené na genómových testoch osobnej onkológie a operácie sa vykonávajú na resekcii mezoteliomu.

Rakovina pažeráka

V Izraeli je štandard liečby rakoviny štádia II - III pažeráka považovaný za operáciu, ožarovanie a chemoterapiu. Široko sa používajú neoadjuvantné terapeutické režimy založené na taxánoch. V prípade viacerých malých nádorov pažeráka je možné s následnou chemoradiačnou terapiou mukozektómia: 4-ročné prežitie sa dosahuje v 76%.

Všadeprítomný trend v liečbe resekovateľnej rakoviny sa neobmedzuje na chirurgický zákrok na rakovinu pažeráka, má sa používať ožarovanie a chemoterapia.

Predpovede prežitia

V onkológii sa pravdepodobnosť prežitia pacientov zvyčajne meria päťročným obdobím.
V tomto období sa zbierajú potrebné štatistiky, na základe ktorých sa tzv miera prežitia, vyjadrená v percentách pacientov, ktorí prežili 5 rokov po detekcii malígneho nádoru.

Tento údaj, rovnako ako akékoľvek iné štatistiky, do istej miery je to veľmi orientačná hodnota, pretože má všeobecný charakter, založený na starých dát, neberie do úvahy súčasnú úroveň zdravotnej starostlivosti, a čo je najdôležitejšie - neodráža individuálne charakteristiky pacienta: celkový zdravotný stav, životný štýl, individuálne reakcie na terapeutické účinky.

Inými slovami, päťročná miera prežitia nemôže predpovedať, ako choroba prejde v tomto konkrétnom prípade. A iba ošetrujúci lekár, ktorý je oboznámený so všetkými detailmi lekárskej anamnézy, môže pacientovi vysvetliť, ako interpretovať štatistické údaje týkajúce sa jeho situácie.
Prežitie však veľmi jasne koreluje s typmi rakoviny a ich štádiami.
Muži najčastejšie umierajú na zhubné nádory pľúc, žalúdka, konečníka a prostaty a rakovina prsníka a rakovina krčka maternice sú obzvlášť škodlivé pre ženy.

Predpovede obnovy pľúcneho karcinómu

S diagnózou "karcinómu malých buniek" a absenciou akejkoľvek liečby je priemerná dĺžka života 2-4 mesiace. Avšak s včasnou diagnózou sa prognóza prežitia pľúcneho nádoru stáva optimistickejšou, pretože metastázy sú vysoko citlivé na ožarovanie a chemoterapiu. Aj pri vhodnej liečbe je však prognóza na päťročný horizont 10%,

Predpovede prežitia pri rakovine žalúdka

Počiatočné štádiá rakoviny žalúdka dávajú predikciu prežitia v päťročnom segmente 80%. V treťom a štvrtom štádiu však pacienti žijú v časovom limite prijatom v onkológii výrazne menej často - v 10-20% prípadov.

Prežitie v rakovine hrubého čreva a čriev

Prežitie pacientov so zhubnými nádormi konečníka je priamo závislé od hĺbky klíčenia nádoru a prítomnosti sekundárnych ohnisiek patológie.

V počiatočných štádiách ochorenia dosahuje miera päťročného prežitia 65-74% za predpokladu, že sa vykoná potrebná liečba. Následné štádiá operácie poskytujú indikátor v rozsahu 5-30%.

Rakovina prostaty Prežitie Predpovedanie

Čím skôr je možné diagnostikovať nádor prostaty, tým lepšie. V počiatočnom štádiu detekcie ochorenia, ktoré je najskôr, bohužiaľ, asymptomatické, sa zabezpečuje prežitie na úrovni 75-85%. V neskorých štádiách patológie však pacienti žijú v priemere jeden až dva roky.

Percento prežitia pri rakovine prsníka

Spomedzi všetkých typov úmrtnosti na rakovinu u žien je rakovina prsníka nepochybne na čele. Zároveň takmer 50% pacientov s takouto diagnózou úspešne obíde prvých päť rokov a 35% žije do 10 rokov.

Pravdepodobnosť prežitia pri rakovine krčka maternice

Až päť rokov potom, v závislosti od štádia ochorenia, žije 5-85% žien s diagnózou malígneho nádoru krčka maternice. V najskorších štádiách sa prognóza podáva s 85-90% päťročným prežitím. Opak je pravdou v neskorších fázach: tu indikátor nepresahuje 7%.

Prežitie rakoviny pečene

Pacienti s rakovinou pečene prekonali päťročné obdobie len v 10% prípadov. Ale nebojte sa tohto čísla, pretože smutné štatistiky nie sú odsúdené rakovinou sám, ale prítomnosťou v pacientovi nie menej smrteľných chorôb - rovnaká cirhóza pečene. Pri absencii sprievodného zaťaženia a pri správnej terapii dosahuje miera prežitia 50-70%.

Rakovina vaječníkov: prognóza prežitia

Prvá fáza rakoviny vaječníkov je charakterizovaná prežitím až do 75% v päťročnom horizonte, druhá fáza znižuje mieru na 55-60%, tretia etapa poskytuje iba 15-20% pozitívnych výsledkov, štvrtá - nie viac ako 5%.

Prežitie rakoviny kože

Dlhé roky pozorovania pacientov s rakovinovými kožnými léziami sú povzbudzujúce: ak v povojnových rokoch bola miera prežitia 49%, potom v roku 2010 to bolo už 92%.
Okrem toho pacienti s touto diagnózou nielenže začali žiť dlhšie, ale mnohí z nich boli úspešne vyliečení.
Zároveň vek pacientov ovplyvňuje špecifické počty: čím sú starší, tým horšia je prognóza.

Šanca na liek na rakovinu mozgu

Dať predpovede prežitia pre rakovinu mozgu je nevďačnou úlohou. Všetko záleží nielen na štádiu ochorenia, veku pacienta, ale aj na mnohých odtieňoch spojených s typom nádoru, jeho správaním a tým, ktorá časť mozgu je ovplyvnená. Štatistiky vo všeobecnosti ukazujú, že v druhom a treťom štádiu sa niekoľkým pacientom podarí prekonať dvojročnú prahovú hodnotu av diagnóze štvrtej etapy je skóre už v dňoch. Súčasne, vzhľadom k tomu, že „hlava je temná téma“, môže dostatočný počet pacientov s túžbou po živote a liečbe žiť s rakovinou mozgu už desiatky rokov.

Čo znamená 5-ročné prežitie

Metóda Opis

Štatistika výsledkov liečby pacientov s určitým typom a štádiom rakoviny je zvyčajne založená na 5-ročnom období, ale mnohí ľudia žijú dlhšie - a niekedy oveľa dlhšie - 5 rokov. 5-ročné prežitie je percento pacientov, ktorí žili aspoň 5 rokov od dátumu diagnostikovania rakoviny. Napríklad, ak je 5-ročná miera prežitia 70%, znamená to, že približne 70 zo 100 pacientov s rakovinou je stále nažive 5 rokov po diagnóze. Treba však pripomenúť, že veľa ľudí žije oveľa dlhšie ako 5 rokov.

Relatívne prežitie je presnejší parameter na hodnotenie vplyvu rakoviny na život pacientov. Je výsledkom porovnania pacientov s rakovinou močového mechúra so zvyšnou populáciou. Napríklad, ak 5-ročná miera relatívneho prežitia pacientov s rakovinou močového mechúra v určitom štádiu je 80%, znamená to, že päťročný prah prežitia prekročí v priemere 80% pacientov a 80% zdravých ľudí.

Nezabudnite však: 5-ročné miery relatívneho prežitia sú len približné údaje. Vaša predpoveď bude závisieť od rôznych faktorov špecifických pre vašu situáciu.

Skontrolujte cenu u špecialistu

Kaplan-Meierovo hodnotenie

Pre cenzurované, ale nie zoskupené pozorovania životnosti možno priamo vyhodnotiť funkciu prežitia.

Nechajte vybrané - momenty času.

Pre každý bod času odhadujeme pravdepodobnosť prežívania tohto momentu. Takýto odhad by bol pomer počtu preživších v tomto momente k počtu pozorovanému v tomto momente. Potom podľa pravidla násobenia pravdepodobností, vynásobením pravdepodobností prežitia v každom intervale získame nasledujúci vzorec.

Odhad funkcie prežitia sa vypočíta podľa vzorca

- počet objektov, ktoré žijú v určitom časovom bode, s výnimkou tých, ktorí odišli do dôchodku,

- počet objektov, pre ktoré sa výsledok vyskytol naraz, t

Všimnite si, že hodnoty môžete vynásobiť len pre tie časy, keď sa vyskytol aspoň jeden výsledok, pretože ak potom a násobenie jedným nemení výsledok.

Tento odhad funkcie prežitia, nazývaný multiplikátorové skóre, najprv navrhli Kaplan a Meyer (1958).

Miera prežitia ukazuje, koľko ľudí žilo určitý čas po tom, čo sa dozvedeli o ich diagnóze. Tieto údaje sú zoskupené podľa špecifických typov a štádií rakoviny. Štatistiky najčastejšie vykazovali 5-ročnú alebo 10-ročnú mieru prežitia.

Celkový počet sa vzťahuje na počet ľudí, ktorí žili 5 alebo 10 rokov po diagnóze. Štatistiky prežitia zohľadňujú informácie o pacientoch v rôznych štádiách kontroly ochorenia:

 • údaje o pacientoch vyliečených z rakoviny (pri absencii príznakov patológie);
 • údajov o pacientoch podstupujúcich liečbu rakoviny v Izraeli.

Štatistika prežitia a individuálna prognóza

Miera prežitia je často založená na výsledkoch liečby veľkých skupín pacientov s rovnakým ochorením, ale v konkrétnom prípade nemôžu predpovedať výsledok terapie. Nezabúdajte na štatistické obmedzenia:

 • Na získanie štatistiky 5-ročného prežitia lekári musia analyzovať výsledky liečby pacientov liečených pred najmenej 5 rokmi. Keďže sa liečebné metódy v priebehu času zlepšujú, prognóza pre pacientov s rakovinou močového mechúra by mala byť priaznivejšia.
 • Štatistiky sú založené len na štádiu rakoviny v čase počiatočnej diagnózy. Táto štatistika neberie do úvahy rekurentnú alebo progresívnu rakovinu.
 • Prognóza u pacientov s rakovinou močového mechúra závisí od štádia (rozsahu) rakoviny. Vo všeobecnosti sú vyššie časy prežitia charakteristické pre počiatočné štádiá ochorenia. Avšak individuálna prognóza závisí od rôznych faktorov, vrátane veku a celkového zdravotného stavu pacienta, ako aj od charakteru reakcie nádoru na liečbu. Vo všetkých prípadoch sa prognóza počíta na základe individuálnych okolností.

Keďže lekár pozná vašu osobnú situáciu, môže vám povedať, čo znamenajú štatistiky vo vašom osobnom prípade.

Stupeň malignity nádoru

Nižšie uvedené čísla sú založené na výsledkoch liečby tisícov pacientov, ktorí mali rakovinu močového mechúra od roku 1988 do roku 2011.

 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu 0 karcinómu močového mechúra je asi 98%.
 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu I rakoviny močového mechúra je približne 88%.
 • V štádiu II karcinómu močového mechúra je 5-ročné relatívne prežitie približne 63%.
 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu III rakoviny močového mechúra je približne 46%.

Rakovina močového mechúra, ktorá sa rozšírila do iných vnútorných orgánov, sa často ťažko lieči. 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu IV rakoviny močového mechúra je asi 15%. Existujú však rôzne spôsoby liečby tohto ochorenia, dokonca aj v neskorších štádiách.

Miera prežitia v onkológii prsníka priamo závisí od štádia vývoja rakoviny, veľkosti nádoru a miery, do akej sú lymfatické uzliny ovplyvnené metastázami. 5-ročná prognóza vo väčšine prípadov určuje štádium vývoja rakoviny, pri ktorom bol nádor detekovaný. Onkológovia ich rozdelia do 4 etáp:

 • 0-1 - priemer nádoru je menší ako 2 cm, v lymfatických uzlinách nie sú žiadne rakovinové bunky. V tejto fáze lekári predpovedajú 70-95% zotavenia pacienta.
 • 2 - veľkosť nádoru 2-5 cm, lymfatické uzliny sa nedotýkajú. Rovnaká kategória zahŕňa situácie, keď nádor nie je väčší ako 2 cm, ale postihnuté sú 2 až 5 lymfatických uzlín. V 2. etape je pravdepodobnosť hojenia 50-80%.
 • 3 - veľkosť nádoru je už 5 cm v priemere, lymfatické uzliny už začali byť postihnuté rakovinovými bunkami. Šanca na obnovu je v tomto prípade približne 10-50%.
 • 4 - veľkosti malígneho nádoru môžu byť akékoľvek, ale sú odhalené metastázy. Šance na prežitie sú 0-10%.

Náklady na diagnostiku a liečbu rakoviny močového mechúra v Izraeli

V nasledujúcej tabuľke budú uvedené ceny niektorých lekárskych a diagnostických postupov v Ichilovovom centre pre rakovinu.

Čas prežitia?

Registrácia: 04/06/2006 Správy: 1

Medloblastóm bol nájdený a odstránený u môjho dieťaťa, všade, kde píšu o čase prežitia 5 rokov, čo to je? Je to maximálna doba s takou diagnózou?

Členom od: 26. apríl 2005 Správy: 803

Andrei N, prežitie v takýchto prípadoch sa chápe ako čas uplynutý pred výskytom relapsu. To je považované za "priemernú teplotu v nemocnici" - niekto má nulu, a niekto má 40.
5 rokov neznamená, že pacient bude žiť ďalších päť rokov a to je všetko. To znamená, že 5 rokov je kritickým obdobím, keď sa väčšina ochorenia môže vrátiť. MOŽNÉ, ALE NESPRÁVNE.
Lekári - konzultanti fóra vám pravdepodobne poskytnú presnejšie informácie. Ale otázka "Koľko zostáva?" Len vo vašom prípade, nečakajte na odpoveď - nie jeden príslušný lekár dáva takéto predpovede. A ak už máte niekoho „vymyslel“ niečo, vyplivne. Tam sú vždy iné možnosti.

Členom od: 24. máj 2005 Správy: 17

Nejde o 5-ročnú mieru prežitia, ale o priemerné päťročné prežitie pacientov s jednoznačnou diagnózou. Ak sa napríklad uvádza 80% päťročného prežitia, potom to znamená, že päť rokov po ukončení liečby žije 80% pacientov. A príčiny smrti zostávajúcich 20% percent, ako to chápem, nie sú kontrolované - to znamená, že jedna z nich mohla zomrieť pri autonehode atď. (nech ma odborníci opravia, ak sa mýlim).

Existuje aj päťročné prežitie bez relapsov. Hovorí o percente pacientov, ktorí nemajú recidívu po piatich rokoch liečby.

Lehota piatich rokov, pokiaľ viem, je zvolená preto, že pravdepodobnosť relapsu po piatich rokoch je taká neskutočná, že ju možno ignorovať.

Čo je to „päťročné prežitie“ v onkológii?

Ide o podmienečný trest 5 rokov, v ktorom sa vyskytuje väčšina relapsov ochorenia. Všetkým vyliečeným onkologickým ochoreniam hrozí riziko recidívy, preto sú pacienti po liečbe pod prísnym dohľadom onkogynekológa. Väčšina relapsov sa vyvíja počas prvých dvoch rokov. Potom časom počet týchto relapsov prudko klesá a po piatich rokoch sa blíži k nule. Existuje aj pojem „päťročné prežitie bez relapsov“, to znamená, že existuje možnosť, že pacient počas týchto piatich rokov relapsuje. Niekedy počas recidívy tiež vykonávame liečbu a títo pacienti žijú o ďalších 5 rokov. Tieto koncepty sú pre štatistiku viac, takže vieme, aké účinné sú naše metódy liečby.

Ktoré orgány metastázujú rakovinu krčka maternice?

Rakovina krčka maternice začína jeho vývoj z panvy, prvé regionálne metastázy sa vyvíjajú v lymfatických uzlinách panvy, v panvových väzoch, potom sa metastázy vyskytujú v močovom mechúre, v konečníku. Next. čítať ďalej

Ako často sa mám obrátiť na gynekologického onkológa po chirurgickej liečbe rakoviny krčka maternice?

Po onkologických ochoreniach by mal pacient ísť na vyšetrenie na celý rok raz za 3 mesiace. Uistite sa, že si vezmete tampón z kopule vagíny, ak je operovaný, alebo z krčka maternice, ak je držaný. čítať ďalej

Ako sa pacienti zotavujú z chirurgického zákroku na liečbu rakoviny krčka maternice?

Hlavným problémom po operácii je, že orgány močového systému trpia, pretože pri tejto operácii dochádza k porušeniu nervových vlákien, ktoré prechádzajú do močového mechúra a ďalej. čítať ďalej

Po koľko si môžete naplánovať tehotenstvo po amputácii supra-vlhkosti alebo konizácii?

Predpokladá sa, že po konizácii alebo amputácii krčka maternice počas prvého roka sa vyšetruje pacient každé 3 mesiace. Ak sa počas prvého roka darí dobre, nemá žiadne zmeny, potom po roku môže. čítať ďalej

5 rokov prežitia pre rakovinu obličiek

Metastatická rakovina obličiek: príznaky, liečba, diagnostika

 • Mechanizmus rozvoja
 • Známky
 • Metastázy rakoviny obličiek
 • diagnostika
 • liečba
 • výhľad
 • prevencia

Po mnoho rokov sa snaží liečiť obličky?

Vedúci Nefrologického ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je liečiť vaše obličky tým, že si ich každý deň vezmete.

Medzi všetkými rakovinami patrí rakovina obličiek na 10. mieste, čo je približne 3% z celkovej štatistiky. Ženy ochorejú oveľa menej často ako muži. Rakovina obličiek je tiež komplikovaná skutočnosťou, že v čase diagnózy už pacient má vzdialené metastázy v celom tele (metastatický karcinóm obličiek) a to priamo ovplyvňuje ďalšiu prognózu a liečbu.

Mechanizmus rozvoja

Najčastejšie sa rakovina obličiek javí ako karcinóm z obličkových buniek. Tvorba nádorov začína z vnútornej vrstvy renálnych tubulov. Zároveň sa v tele tvoria atypické bunky, ktoré sa začínajú kontinuálne deliť a vytvárajú agresívny nádor.

Podporovať rozvoj rakoviny obličiek, obezity, fajčenia, dedičných faktorov a vysokého krvného tlaku. Tiež rakovina obličiek je často ovplyvnená zástupcami negroidnej rasy, ľudí s tmavou pokožkou, pacientov s diabetom.

Na liečbu obličiek naši čitatelia úspešne používajú Renon Duo. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Známky

Hlavnými príznakmi rakoviny obličiek sú bolesť a hematúria. Krv v moči sa môže objaviť a potom zmiznúť. Bolesť sa zvyčajne prejavuje v konečnom štádiu vývoja nádoru v prípade metastáz. V tých istých fázach môžete ľahko cítiť vzdelanie a podozrivú onkológiu.

Metastázy rakoviny obličiek

U 25% pacientov v období diagnózy existujú metastázy v rôznych orgánoch a tkanivách. Ak sú prítomné metastázy, diagnostikuje sa metastatická rakovina obličiek.

Metastázy sa nazývajú sekundárne miesta malignity. Môžu sa objaviť v lymfatických uzlinách, pľúcach, pečeni alebo chrbtici.

Frekvencia metastáz:

 • v lymfatických uzlinách 64%;
 • v pľúcach 76%;
 • v mozgu 11%;
 • v kostiach 43%.

Metastatická rakovina obličiek zriedka metastázuje len do jedného orgánu. Spravidla existujú viaceré a vzdialené metastázy. Metastázy sa začínajú tvoriť takmer okamžite po vývoji nádoru.

Oddelené nádorové bunky prenikajú do krvného riečišťa alebo lymfatických ciev a pri dosiahnutí určitého miesta vedú k vzniku nových nádorov.

diagnostika

Diagnóza metastatického karcinómu obličiek sa vykonáva na základe röntgenového vyšetrenia, ultrazvukového vyšetrenia a zobrazovania magnetickou rezonanciou. V prípade potreby je tiež priradená scintigrafia rádioizotopu.

Okrem toho sa metastatická rakovina obličiek odlišuje mnohými podobnými ochoreniami.

liečba

Liečba metastatického karcinómu obličiek sa uskutočňuje v niekoľkých štádiách.

Odstrániť metastázy kombinovanými metódami:

 • chirurgická liečba
 • imunoterapia
 • cielenej terapie

Chirurgický zákrok pri rakovine obličiek zahŕňa nefrektómiu s odstránením postihnutého orgánu. Takéto metódy ako chemoterapia a radiačná terapia v prítomnosti metastáz prakticky neposkytujú žiadne výsledky, preto sa používajú v zriedkavých prípadoch. Imunoterapia zlepšuje prežitie pri metastatickom karcinóme obličiek o niekoľko percent.

výhľad

Najnepriaznivejšia prognóza sa vytvorí, ak nádor ovplyvnil renálnu žilu a vzdialené lymfatické uzliny. Použitie cielených liekov pri liečbe rakoviny obličiek umožňuje zvýšiť šance pacientov na prežitie a zlepšiť kvalitu života. Po chirurgickej liečbe sa pozorovalo 5-ročné prežitie u približne 50-70% pacientov.

prevencia

Prevencia rakoviny obličiek je dodržiavanie zdravého životného štýlu, odstránenie zlých návykov a včasná diagnostika mnohých chronických a infekčných ochorení.

Mužský karcinóm močového mechúra - symptómy, liečba, prognóza

V štruktúre rakoviny prevládajú zhubné novotvary močového systému. Podľa štatistík sa rakovina močového mechúra u mužov vyskytuje niekoľkokrát častejšie ako u žien, čo je spôsobené predovšetkým nedostatkom kultúry príjmu tekutín a dodržiavaním škodlivých závislostí - alkoholu a fajčenia. Dlhodobý kontakt slizníc s močom, ktorý obsahuje zvýšenú koncentráciu metabolitov karcinogénnych látok, prispieva k rozvoju onkologických procesov.
V článku sa diskutuje o tom, ako zabrániť hroznej chorobe, príčinám, diagnóze a možným liečebným metódam.

Rizikové faktory

Príčiny rakoviny močového mechúra sú predmetom diskusie a diskusie lekárskej komunity. Pravdepodobnosť vzniku malígnych nádorov sa zvyšuje v prítomnosti chronických zápalových procesov močového traktu a papilomavírusu. Overené rizikové faktory sú:

 • Fajčenie, ktoré sa vysvetľuje prenikaním karcinogénov do krvi a ich následným vstupom do moču, kde je nepriaznivý vplyv na sliznicu močového mechúra a močovej trubice.
 • Vlastnosti povahy moci.
 • Práca v priemyselných odvetviach so škodlivými pracovnými podmienkami. Ovplyvňuje ľudí zamestnaných v lakovniach, chemickom priemysle.
 • Nepriaznivé environmentálne faktory vrátane používania chlórovanej vody.
 • Nepriame vyprázdnenie močového mechúra.

Podľa štatistík muži, ktorí prekročili hranicu šesťdesiatich rokov, podliehajú tejto chorobe a o genetickej predispozícii niet pochýb.

Charakteristické príznaky

Ako dlho ľudia žijú, keď zistia rakovinu močového mechúra a aké príznaky signalizujú problém v urogenitálnej oblasti? Počiatočná fáza je charakterizovaná absenciou akýchkoľvek prejavov, ale skorým znakom, ktorý si vyžaduje pozornosť - vzhľad krvi v moči. Vo väčšine prípadov sú menšie epizódy krvácania ignorované a patológia sa vyvíja v latentnej forme, čo oneskoruje vyšetrenie. Ako postupuje zhubný proces, rastie rakovina a objavujú sa závažné príznaky:

 • ťažkosti s vyprázdňovaním močového mechúra;
 • bolesť v spodnej časti brucha, krížovej kosti, oblasti slabín;
 • zvýšené epizódy krvácania;
 • zhoršenie všeobecného stavu.

Ak sú postihnuté hrdlo močového mechúra, močové trubice a nadobličky, môže sa vyskytnúť zlyhanie obličiek. Na pozadí oslabenej imunity a močových infekcií sa riziko úmrtia výrazne zvyšuje.

Fázy vývoja a prognózy

Riziko recidívy a prežitia pri rakovine močového mechúra u mužov závisí od histologického typu nádoru, jeho veľkosti a zapojenia do patologického procesu susedných tkanív a orgánov.

Počiatočná forma onkológie je charakterizovaná poškodením epitelu močového mechúra. S včasným zistením viac ako 90% prípadov úspešne prekonať päťročný prah prežitia. Vďaka modernej medicínskej technológii a liečivám sa väčšina pacientov po liečbe vracia k normálnemu životnému štýlu.

Vo fáze 2 ochorenia nádorové bunky infikujú svalovú vrstvu močového mechúra. Liečba je účinná u viac ako 70% pacientov, ktorí majú dobrú šancu a priaznivú prognózu pre úplnú rehabilitáciu.

Stupeň 3 rakovina je charakterizovaná agresívnym priebehom, nádor rastie cez steny orgánu a metastázuje do okolitých tkanív. Pri adekvátnej terapii sa pozorovalo päťročné prežitie u 50% pacientov. U pacientov bez ďalších zdravotných problémov v anamnéze je zaznamenaná úplná rehabilitácia alebo dĺžka života viac ako 10 rokov.

V poslednom štádiu rakovinový nádor postihuje orgány malej panvy a lymfatických uzlín. Chirurgický zákrok a všetky druhy špecifických terapií sú neúčinné. Paliatívna liečba sa vykonáva na zmiernenie stavu. Prognóza je nepriaznivá, iba 5% prípadov prekračuje päťročnú mieru prežitia.

Základné diagnostické metódy

Ak je podozrenie na onkológiu, vykoná sa vizuálne vyšetrenie s cieľom zistiť skutočnú diagnózu a rozsah poškodenia tkaniva a naplánovať komplexné vyšetrenie, ktoré zahŕňa nasledujúce opatrenia:

 1. Palpácia konečníka.
 2. Analýza moču, bakteriologická kultúra, cytologické vyšetrenie sedimentu.
 3. Biochémia krvi.
 4. Ultrazvuk - informatívny postup umožňuje identifikovať lokalizáciu a štruktúru nádoru a vyhodnotiť šírenie patológie.
 5. MRI a CT - zobrazovanie magnetickou rezonanciou a počítačovou tomografiou sa vyznačujú širokými diagnostickými schopnosťami a používajú sa na stanovenie veľkosti a lokalizácie novotvaru, stavu regionálnych lymfatických uzlín a brušnej steny.
 6. Hlavnou a povinnou metódou zobrazovania nádorov je uretrocystoskopia - endoskopické vyšetrenie urogenitálneho traktu. Počas manipulácie sa hodnotí stav urotélie a rozsah nádorového procesu, určuje sa taktika chirurgickej liečby.
 7. Osteoscintigrafia sa aplikuje po zistení malígneho procesu v mužskom mechúre. Prieskum je zameraný na identifikáciu metastáz v kostiach kostry.

V prípade potreby môžu byť diagnostické opatrenia doplnené panvovou CT angiografiou, ktorá umožňuje určiť stupeň vaskulárnych lézií.

Klasifikácia chorôb

V závislosti od prevalencie karcinómu močového mechúra u mužov sa delí na povrchové a infiltračné, keď nádor rastie do susedných tkanív. Existujú 4 hlavné histologické formy ochorenia:

 • uroteliálny karcinóm, charakterizovaný léziami sliznice obloženia močového mechúra, je zaznamenaný u 90% pacientov;
 • Spinocelulárny karcinóm je agresívny a vyskytuje sa vo viac ako 5% prípadov;
 • adenokarcinóm;
 • nediferencovaný karcinóm.

Všetky typy rakovinových porastov sú náchylné na metastázy a spočiatku postihujú svaly orgánu a potom uretre, pečeň, pľúca, kosti a regionálne lymfatické uzliny. Ochorenie sa opakuje v prírode a aj po úspešnej terapii musí byť pacient aspoň raz ročne podrobený skríningovému vyšetreniu.

Procedúry liečby

Na liečbu rakoviny močového mechúra u pacientov s malými lokalizovanými nádormi, hlavne v počiatočných štádiách, sa používa transuretrálna resekcia orgánu - TUR, ktorá sa tiež považuje za diagnostický postup. Ošetrenie sa vykonáva pomocou high-tech endoskopického zariadenia cez močovú trubicu. Hlavnou úlohou je najpresnejší prienik nástrojov do postihnutého tkaniva. V prítomnosti malých viacpočetných neoplaziem sa odporúča uskutočniť transuretrálnu elektrovodivosť - minimálne invazívny spôsob tepelného ošetrenia postihnutých tkanív. Na vylúčenie opakovania je postup doplnený o chemoterapiu a imunoterapiu.

Ako zaobchádzať s patológiou s hlbokým stupňom poškodenia a bežným procesom? V tomto prípade sa uskutočňuje otvorená resekcia, radikálna cystektómia, ožarovanie a chemoterapia. Chirurgické metódy sa líšia v prístupoch, ale konečný výsledok zahŕňa liečenie rakoviny pri zachovaní funkcií močového mechúra.

Taktiež sa používajú taktiky na zachovanie orgánov s náhradou defektu z umelej hmoty s nízkou prevalenciou a vysokým stupňom diferenciácie malígneho novotvaru. Používa sa striktne podľa indikácií pre obmedzený počet pacientov, keď nádor nepresahuje veľkosť 5-6 cm.

S histologicky potvrdenými rizikami relapsu sa vykonáva radikálna cystektómia, po ktorej nasleduje rekonštrukcia orgánov a liečba chemoterapiou. Operácia zahŕňa úplné odstránenie mechúra, prostaty a regionálnych lymfatických uzlín.

SURVIVAL

Donedávna bola rakovina považovaná za trest smrti, avšak moderná onkológia umožňuje vyliečenie mnohých nádorov v 100% prípadov. V onkológii je veľmi dôležitá včasná diagnostika - čím skôr sa nádor zistí a začne sa liečba, tým je výsledok priaznivejší.

VYTVORTE NOVÚ SPRÁVU.

Ale ste neoprávnený používateľ.

Ak ste sa zaregistrovali skôr, potom sa prihláste (prihlasovací formulár v pravej hornej časti stránky). Ak ste tu prvýkrát, zaregistrujte sa.

Ak sa zaregistrujete, môžete pokračovať v sledovaní odpovedí na svoje príspevky, pokračovať v dialógu v zaujímavých témach s ostatnými používateľmi a konzultantmi. Okrem toho vám registrácia umožní vykonávať súkromnú korešpondenciu s konzultantmi a inými používateľmi stránky.

Rakovina močového mechúra: prognóza prežitia

Miera prežitia udáva, koľko ľudí s rovnakým typom a štádiom rakoviny prežije po určitom období (zvyčajne toto obdobie je 5 rokov) od dátumu diagnózy. Týmito číslami nie je možné predpovedať, ako dlho budete musieť žiť, ale môžu poskytnúť všeobecnú predstavu o potenciálnom úspechu Vašej liečby.

Článok Navigácia

Čo je to 5-ročné prežitie?

Štatistika výsledkov liečby pacientov s určitým typom a štádiom rakoviny je zvyčajne založená na 5-ročnom období, ale mnohí ľudia žijú dlhšie - a niekedy oveľa dlhšie - 5 rokov. 5-ročné prežitie je percento pacientov, ktorí žili aspoň 5 rokov od dátumu diagnostikovania rakoviny. Napríklad, ak je 5-ročná miera prežitia 70%, znamená to, že približne 70 zo 100 pacientov s rakovinou je stále nažive 5 rokov po diagnóze. Treba však pripomenúť, že veľa ľudí žije oveľa dlhšie ako 5 rokov.

Relatívne prežitie je presnejší parameter na hodnotenie vplyvu rakoviny na život pacientov. Je výsledkom porovnania pacientov s rakovinou močového mechúra so zvyšnou populáciou. Napríklad, ak 5-ročná miera relatívneho prežitia pacientov s rakovinou močového mechúra v určitom štádiu je 80%, znamená to, že päťročný prah prežitia prekročí v priemere 80% pacientov a 80% zdravých ľudí.

Nezabudnite však: 5-ročné miery relatívneho prežitia sú len približné údaje. Vaša predpoveď bude závisieť od rôznych faktorov špecifických pre vašu situáciu.

Štatistika prežitia a individuálna prognóza

Miera prežitia je často založená na výsledkoch liečby veľkých skupín pacientov s rovnakým ochorením, ale v konkrétnom prípade nemôžu predpovedať výsledok terapie. Nezabúdajte na štatistické obmedzenia:

 • Na získanie štatistiky 5-ročného prežitia lekári musia analyzovať výsledky liečby pacientov liečených pred najmenej 5 rokmi. Keďže sa liečebné metódy v priebehu času zlepšujú, prognóza pre pacientov s rakovinou močového mechúra by mala byť priaznivejšia.
 • Štatistiky sú založené len na štádiu rakoviny v čase počiatočnej diagnózy. Táto štatistika neberie do úvahy rekurentnú alebo progresívnu rakovinu.
 • Prognóza u pacientov s rakovinou močového mechúra závisí od štádia (rozsahu) rakoviny. Vo všeobecnosti sú vyššie časy prežitia charakteristické pre počiatočné štádiá ochorenia. Avšak individuálna prognóza závisí od rôznych faktorov, vrátane veku a celkového zdravotného stavu pacienta, ako aj od charakteru reakcie nádoru na liečbu. Vo všetkých prípadoch sa prognóza počíta na základe individuálnych okolností.

Miera prežitia pri rakovine močového mechúra

Podľa najnovších údajov, keď sa berú do úvahy všetky štádiá karcinómu močového mechúra:

 • 5-ročné prežitie je približne 77%;
 • 10-ročné prežitie je približne 70%;
 • 15-ročná miera prežitia dosahuje približne 65%.

Treba mať na pamäti, že 5-ročné miery prežitia sú založené na výsledkoch liečby ľudí, ktorí boli diagnostikovaní pred viac ako 5 rokmi; 10-ročné štatistiky prežitia sú založené na výsledkoch liečby pacientov, u ktorých sa vyvinula rakovina pred viac ako 10 rokmi. Podľa toho, 15-ročné miery prežitia sú založené na výsledkoch liečby pacientov, ktorí začali liečbu pred najmenej 15 rokmi.

Štatistiky prežitia podľa jednotlivých stupňov

Nižšie uvedené čísla sú založené na výsledkoch liečby tisícov pacientov, ktorí mali rakovinu močového mechúra od roku 1988 do roku 2011.

 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu 0 karcinómu močového mechúra je asi 98%.
 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu I rakoviny močového mechúra je približne 88%.
 • V štádiu II karcinómu močového mechúra je 5-ročné relatívne prežitie približne 63%.
 • 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu III rakoviny močového mechúra je približne 46%.

Rakovina močového mechúra, ktorá sa rozšírila do iných vnútorných orgánov, sa často ťažko lieči. 5-ročná relatívna miera prežitia v štádiu IV rakoviny močového mechúra je asi 15%. Existujú však rôzne spôsoby liečby tohto ochorenia, dokonca aj v neskorších štádiách.

Príbeh Evgenia z Čeľabinska, pacientovi s Ichilovom centrom rakoviny

- Mám 42 rokov. V máji 2015 ma diagnostikovala rakovina močového mechúra. Jednu minútu som bol úplne zdravý, netrpel žiadnou rakovinou, zaoberal sa behom a jogou, hral s tromi dcérami. A ďalšiu minútu som sa náhle stal pacientom s rakovinou. Doma som bol ponúknutý len odstránenie močového mechúra a rast. Vediem aktívny životný štýl, športujem, tak som sa rozhodol ísť na zahraničnú kliniku, kde som mohol obnoviť močový mechúr. Moja voľba padla na izraelské Ichilovovo centrum pre rakovinu.

Potom, čo mi lekár povedal o všetkých dostupných terapiách rakoviny v Izraeli, rozhodol som sa vytvoriť nový močový mechúr. Neocistis mi vyhovoval viac ako iné možnosti.

Spočiatku som sa veľmi bála. Keď som vstúpil na kliniku, myslel som si, že ma privíta typická nemocničná atmosféra. Ale v Ichilovovom centre pre rakovinu všetko vyzerá príjemne a pohostinne. Tu pracujú veľmi priateľskí ľudia. Prvý deň som sa dozvedel o všetkých vlastnostiach liečby. V ten deň som sa stretol s lekármi. Absolvoval test, absolvoval krvné testy. Čoskoro som bol informovaný o výsledkoch diagnózy.

Prešiel som diagnózou, liečbou a rehabilitáciou. Teraz sa opäť radujem zo života. Všetko je naspäť. Robím to isté ako predtým. Chodím do posilňovne, cvičím jogu.

Komentár lekára onkologického centra:

- Eugenia prišla na naše onkologické centrum na vyšetrenie 12. mája 2015. O 3 dni neskôr, 15. mája, podstúpila biopsiu. Po 2 týždňoch sme vykonali operáciu na vytvorenie nového mechúra z vlastného tkaniva pacienta. Tkanivo, ktoré sme odobrali z tenkého čreva. Z funkčného hľadiska je všetko v poriadku: nový mechúr funguje, močenie je normálne, nie je inkontinencia. Funkcia močového traktu sa úplne uzdravila a Eugene dokonca začal znovu chodiť do posilňovne.

Pokiaľ ide o úspech liečby rakoviny, v súčasnosti nemá Evgenia žiadne známky patológie. Budeme pokračovať v monitorovaní jeho stavu. Monitorovanie bude trvať niekoľko rokov.

Náklady na diagnostiku a liečbu rakoviny močového mechúra v Izraeli

V nasledujúcej tabuľke budú uvedené ceny niektorých lekárskych a diagnostických postupov v Ichilovovom centre pre rakovinu.

Európske lekárske správy EuroMedNews

Každý rok sa zvyšuje počet ľudí s rakovinou. Medzi ženskými rakovinami je rakovina prsníka na prvom mieste. Moderné medicínske technológie sa dnes môžu účinne vysporiadať s nádormi prsníka, vrátane malígnych. Dobré výsledky v tejto ťažkej situácii preukázali nemecké kliniky so špecializovanými centrami na liečbu rakoviny prsníka, v ktorých liečba významne ovplyvňuje dĺžku života pacienta.

Priemerná dĺžka života u pacientov s rakovinou prsníka

Na dĺžku života v rakovine prsníka, okrem včasnej diagnózy, ovplyvňujú aj ďalšie faktory. Potom, čo lekári urobia podobnú diagnózu, mali by urobiť približnú prognózu na základe nasledujúcich aspektov:

 1. Koľko lymfatických uzlín je ovplyvnených metastázami. Ak je veľké množstvo lymfatických uzlín ovplyvnených metastázami, potom je prognóza slabá, pretože zvyšuje riziko opakovania. Ak lymfatické uzliny nie sú ovplyvnené, potom miera prežitia rakoviny prsníka je 75%, inak - len 25%. Ak sa zistia metastázy 2 - 3 alebo menej lymfatických uzlín, potom desaťročná miera prežitia približne 35%, viac ako 4 - menej ako 15%.
 2. Veľkosť nádoru. Postupom času sa malígny nádor zväčšuje, zvyšuje sa agresivita ochorenia, čo urýchľuje proces metastáz. To je ďalší dôvod, prečo je mimoriadne dôležité identifikovať ochorenie v jeho raných štádiách.
 3. Umiestnenie nádoru.
 4. Ako malígna tvorba klíčiacich ciev: lymfatická a krv.
 5. Rôzne onkológie.
 6. Úroveň aktivity syntézy DNA.
 7. Ako intenzívne sa delia postihnuté bunky, berúc do úvahy množstvo Ki-67 antigénu, mitozínového jadrového proteínu.
 8. Spôsob liečby (chirurgia, chemoterapia, farmakoterapia).
 9. Prítomnosť alebo neprítomnosť metastáz v axilárnej a iných uzlinách.
 10. Hladina inhibítorov plazminogénu, aktivátorov. Tento proteín je zapojený do procesov (metastázy, invázie) vyskytujúcich sa v bunkách.

Tiež zvyšuje šance na dlhú životnosť, prítomnosť hormonálnej citlivosti samotného nádoru na lieky. Pravdepodobnosť nežiaducich účinkov pri rakovine prsníka je pravdepodobná, ak:

 1. Počas vyšetrenia sa u pacienta zistil nádorový marker Her2neu má zvýšenú agresivitu novotvaru. Toto sa nachádza v 20-30% prípadov.
 2. Vek žien do 35 rokov.

Stupeň malignity nádoru

Miera prežitia v onkológii prsníka priamo závisí od štádia vývoja rakoviny, veľkosti nádoru a miery, do akej sú lymfatické uzliny ovplyvnené metastázami. 5-ročná prognóza vo väčšine prípadov určuje štádium vývoja rakoviny, pri ktorom bol nádor detekovaný. Onkológovia ich rozdelia do 4 etáp:

 • 0-1 - priemer nádoru je menší ako 2 cm, v lymfatických uzlinách nie sú žiadne rakovinové bunky. V tejto fáze lekári predpovedajú 70-95% zotavenia pacienta.
 • 2 - veľkosť nádoru 2-5 cm, lymfatické uzliny sa nedotýkajú. Rovnaká kategória zahŕňa situácie, keď nádor nie je väčší ako 2 cm, ale postihnuté sú 2 až 5 lymfatických uzlín. V 2. etape je pravdepodobnosť hojenia 50-80%.
 • 3 - veľkosť nádoru je už 5 cm v priemere, lymfatické uzliny už začali byť postihnuté rakovinovými bunkami. Šanca na obnovu je v tomto prípade približne 10-50%.
 • 4 - veľkosti malígneho nádoru môžu byť akékoľvek, ale sú odhalené metastázy. Šance na prežitie sú 0-10%.

Čo znamená 5-ročné prežitie rakoviny?

Aby bolo možné zostaviť štatistiku, účinnosť metód a určiť, ako dlho bude pacient žiť po odstránení malígnej formácie, je obvyklé brať do úvahy 5-ročnú očakávanú dĺžku života. V jadre je počet pacientov, ktorí naďalej žijú po 5 rokoch po odstránení nádoru v hrudníku. Onkológovia hovoria, že viac ako 50% žien žije po viac ako 5 rokoch po riadnej a včasnej liečbe. Bez adekvátnej liečby je 5-ročné prežitie 10-15%.

Koľko ľudí žije s rakovinou bez liečby

Niekedy ženy, ktoré sa boja radikálnych liečebných postupov, uprednostňujú netradičné liečby - byliny, babičky, parcely, pleťové vody, obklady atď. Je to veľmi chybný akt, pretože prežitie v tomto prípade nepresiahne 15%. Onkológiu je možné liečiť iba včasnou a včasnou liečbou v počiatočnom štádiu detekcie ochorenia.

Článok "Prežitie pri rakovine prsníka" EuroMedNews dňa 04/11/2018
Všetky články od EuroMedNews →

Zdieľajte so svojimi priateľmi!